Artikel van de Maand - juli 2010

Spiegelzonnewijzers (2)


Vorige maand zagen we hoe de belijning van een zonnewijzer met een spiegelende nodus eenvoudig afgeleid kan worden door de oriƫntatie van de gespiegelde poolstijl te analyseren.
Deze maand beschouwen we enkele praktijkvoorbeelden van zonnewijzers waarbij het gespiegelde zonlicht de tijd aangeeft.

Allereerst een ansichtkaart die ondergetekende heeft ontworpen.
Om de werkelijke poolstijl, die onder een hoek van 52 graden naar het noorden wijst, horizontaal naar het noorden te laten wijzen, wordt een spiegeltje onder een hoek van 26 graden naar het zuiden gekanteld.
De homogene belijning voor de wintermaanden verschijnt nu op het kaartje.
De gang van een zonnestraal van 9:00 en 11:00 is afgebeeld.


Een andere mogelijkheid is om een hoepelzonnewijzer te kantelen.
Om de gehele poolstijl te maken worden een aantal spiegelende nodussen op een rij geplaatst.
Het gespiegelde zonlicht verschijnt in de band.


Een laatste voorbeeld is een verticaal opgestelde kegel.
De homogene belijning wordt verkregen door de nodus op de centrale as te plaatsen en het spiegeltje 19 graden te kantelen.
Hierdoor wordt de gespiegelde poolstijl naar boven gericht.
Zoals vorige maand beschreven verschijnt de homogene belijning rondom deze gespiegelde poolstijl.

De linker foto geeft de zonnestand van 12 uur lokale zonnetijd op 10 juli aan.
De rechter foto geeft 13:45 zonnetijd aan op de zelfde datum.
De foto daaronder is een detail van de gekantelde spiegelende nodus.Hendrik Hollander