Artikel van de Maand - mei 2010

"Stijlloze" poolstijlzonnewijzer (2)


In 2009 stelde Joël Robic op zijn website een nieuwe poolstijlzonnewijzer zonder poolstijl voor.
Deze zonnewijzer bevindt zich op een naar het oosten afwijkende verticale muur.

Ook hier moet het hoofd van een persoon als schaduwgevend punt worden gebruikt. Maar een mens kan niet op een verticaal vlak staan ...
Geen nood, de lengteschaal kan ook geplaatst worden op het voetpad vóór de zonnewijzer.
In de foto is die schaal nog slechts provisorisch aangebracht, maar het principe is goed te zien.

Op deze manier kan ook laag op een muur een zonnewijzer worden aangebracht.
De poolstijl zelf is niet aanwezig en vormt dan ook geen hindernis voor de wandelaar.

Meer over deze zonnewijzer op de website van Joël Robic.


Ook in 2009 werd via de Sundial Mailing List een grote horizontale zonnewijzer zonder poolstijl bekend in Melbourne, Australië.
Vanuit de lucht zijn op het plein spiralen te zien met daartussen delen van 24 uurlijnen.
Dat zijn meer uurlijnen dan strikt nodig is, maar dat geeft niet.


Op een tweede foto is te zien dat er inderdaad geen poolstijl aanwezig is en het plein is verder ook vrij van obstakels.
Het blijft daarmee geheel beschikbaar voor eventuele andere en tijdelijke doeleinden.

Er moet dan ook een lengteschaal aanwezig zijn waar een persoon op moet gaan staan om de tijd af te lezen.

In een derde en vierde foto is die te zien.
Fer de Vries