Artikel van de Maand - augustus 2009

Tegelzonnewijzer voor decimale uren


In Frankrijk is tijdens de Franse Revolutie gepoogd een tijdsysteem met decimale uren in te voeren. Een etmaal werd verdeeld in 10 uren.
Een "uur" duurt dan 2.4 uur volgens ons tijdsysteem.
Een uur werd weer onderverdeeld in 100 minuten en een minuut in 100 seconden.
Zie ook Artikel van de Maand april 2005.

Tevens werd een nieuw kalendersysteem ingevoerd, met 12 maanden van 30 dagen elk.
De maand werd verdeeld in 3 periodes van 10 dagen.
De overige 5 of 6 dagen die in een jaar nodig zijn werden aan het eind van het jaar toegevoegd.
Het nieuwe jaar begon bij de september-equinox.

Gelukkig zijn nog enkele zonnewijzers bewaard gebleven waarop het tijdsysteem zichtbaar is.
Hier wordt een tegeltableau getoond van zo'n zonnewijzer.
Boven is een dubbele zonnewijzer te zien met de normale zonnetijd en de decimale uren.
Onder zijn datumlijnen met de nieuwe maandindeling en enkele speciale datumlijnen te zien.
Het nieuw kalender- en tijdsysteem heeft slechts enkele jaren standgehouden.

Meer hierover is te lezen op Wikipedia.


Fer de Vries