Artikel van de Maand - januari 2009

Oude Romeinse zonnewijzer gevonden


Bij opgravingen in het noordwesten van Zwitserland werd onlangs door een studente in een fundament van een kleine muur een witte steen gevonden.
Om te onderzoeken of de steen slechts een bouwsteen van dat fundament was, draaide ze die om, maar tot haar verrassing zag zij een deel van het lijnenpatroon van een zonnewijzer.
Bij verdere opgravingen werden ook nog witte stenen gevonden die duidelijk tot de sokkel voor de zonnewijzer hebben behoord.

Het brokstuk van de zonnewijzer toont lijnen die behoren tot een Romeinse sferische zonnewijzer.
De opgravingen vonden plaats waar in de eerste eeuw na Christus zich het Romeinse legioenskwartier Vindonissa bevond.
Hieruit is de conclusie getrokken dat het hier gaat om een Romeinse zonnewijzer uit die tijd.


Fer de Vries

Bron: internet