Artikel van de Maand - november 2008

Equatorprojectie-zonnewijzers (4)


Een andere projectie, die ook een cirkelvormige uurschaal geeft, is de centrale projectie.
Er wordt niet geprojecteerd vanuit het oneindige, zoals de vorige maanden is beschreven, maar vanuit een punt op de cirkel van de hemelbol.
Hoewel er een cirkelvormige uurschaal ontstaat, liggen de uurpunten niet meer even ver van elkaar.

De schaduwgever moet nu op het projectiepunt worden vastgezet.
De hoek die de schaduwgever met het horizontale vlak maakt is variabel.

Een impressie van een dergelijke zonnewijzer is in de volgende tekening weergegeven.
Met behulp van een ringmagneetje aan de onderzijde is de schaduwgever op de juiste datum in te stellen.
In dit voorbeeld is de schaduwgever een koord met een gewichtje, maar ook een elastisch materiaal zou kunnen worden gebruikt.

De ondersteuning van het projectiepunt is hier als een poolstijl uitgevoerd en aan de zonnewijzer is het patroon van een poolstijl-zonnewijzer toegevoegd.
Deze combinatie is zelfrichtend. Dat wil zeggen dat de zonnewijzer noord-zuid is opgesteld als beide dezelfde tijd aanwijzen.


Fer de Vries


In deze serie van vier artikelen is de schaduwgever steeds in het noord-zuid gerichte verticale vlak gelegen.
Dit hoeft niet en er zijn derhalve nog veel meer mogelijkheden om via de equatorprojectie zonnewijzers te construeren.

Een uitgebreid artikel over Equator Projectie Zonnewijzers door J.A.F. de Rijk is hier beschikbaar als pdf (in het Engels).