Artikel van de Maand - september 2008

Equatorprojectie-zonnewijzers (2)


De horizontale Foster-Lambert zonnewijzer die de vorige maand is beschreven heeft een schaduwgever die een hoek met het vlak maakt van (45 + 1/2 phi) graad.
Maar het is ook mogelijk een schaduwgever toe te passen die daar haaks op staat. Die maakt een hoek met het vlak van (45 - 1/2 phi) graad en wijst de andere kant op.
Beide schaduwgevers zijn in onderstaande figuur in rood weergegeven.
Let op dat de ene schaduwgever naar het noorden wijst, de andere naar het zuiden.

In de twee figuren hieronder worden voor beide schaduwgevers de projecties weergegeven.
De bovenste projectie is de vorige maand al gegeven, de tweede projectie is voor de andere schaduwgever.
De urenschalen zijn in beide gevallen gelijk van diameter.
Let op dat de uurpunten in de tweede zonnewijzer in de andere richting lopen.
Ook heeft de datumschaal een andere lengte gekregen en valt nu zelfs gedeeltelijk buiten de uurcirkel.


Beide zonnewijzers kunnen in één zonnewijzer worden gecombineerd.
De tweede zonnewijzer wordt dan zodanig geschaald dat de datumlijnen voor beide gelijk van lengte zijn.
Met name het tegengesteld bewegen van de twee schaduwlijnen op de gecombineerde zonnewijzer is fascinerend om te zien.


Zie hiervoor ook het Artikel van de Maand november 2007.


Fer de Vries