Artikel van de Maand - maart 2008

Halazûn


In het Artikel van de Maand november 2006 is de Hâfir beschreven, een horizontaal zonnewijzertje uit de Arabische wereld.
Hier laten we de Halazûn zien, een variatie op hetzelfde thema.

Het verschil met de Hâfir is gelegen in de datumschaal.
Bij de Hâfir is dat een cirkelvormige schaal volgens de tekens van de dierenriem, waar elk teken 30 graden van de ecliptica omvat. Dit neemt precies de cirkelomtrek in beslag.
Bij de Halazûn is elk teken 60 graden en wordt de datumschaal in twee delen verdeeld, voor de lengende en kortende dagen gescheiden.
Dit is mogelijk omdat elke zonnedeclinatie twee keer per jaar voorkomt en de punten van de uurlijnen op die overeenkomstige dagen gelijk blijven.
Een voordeel is dat de datumschaal nu twee keer zo lang is.

Ook op de Halazûn komen vaak de Islamitische gebedslijnen voor.
Voor de duidelijkheid zijn die hieronder gescheiden weergegeven.


Fer de Vries