Artikel van de Maand - mei 2007

Horizontale zonnewijzer

Effect brede stijldriehoek op datumlijnen


Hieronder is een horizontale zonnewijzer te zien met twee tijdsystemen:
- plaatselijke zonnetijd aan de buitenzijde
- zonetijd aan de binnenzijde. Dat is zonnetijd plus een lengtecorrectie.

De uren zijn om en om genummerd.
Verder zijn telkens de eindpunten van de uurlijnen twee aan twee met elkaar verbonden zodat het patroon een reeks eilanden laat zien.

Naast de tijdsaanduidingen zijn datumlijnen volgens de tekens van de dierenriem aangebracht. Daarvoor dient de index in de vorm van een horizontaal staafje op de stijldriehoek. Op de foto is deze net zichtbaar boven de equinoxlijn.

De zonnewijzer is voorzien van een brede stijldriehoek.

Al eerder is op deze site geschreven over het effect van een brede stijldriehoek op de ligging van de uurlijnen.
De uurlijnen boven de VI - VI lijn moeten naar buiten worden verschoven, de uurlijnen aan de onderzijde naar binnen.
Hieronder is met blauwe lijnen dit effect zichtbaar gemaakt.
Zie Artikel van de Maand augustus 2003.


De brede stijldriehoek heeft eenzelfde effect op de datumlijnen.
Delen van datumlijnen boven de VI - VI uurlijn moeten met de uurlijnen mee naar buiten worden verschoven, delen eronder naar binnen.
Dit verklaart de knik die in twee van de datumlijnen zichtbaar is.


Fer de Vries