Artikel van de Maand - oktober 2005

Conversie tussen tijdsystemen (2)


In het Artikel van de Maand augustus 2005 is een moderne grafiek weergeven waarmee de tijd in een bepaald tijdsysteem kan worden omgerekend naar de tijd in andere tijdsystemen.
Dergelijke grafieken zijn niet nieuw en zijn al te zien op uurplaatjes uit de 16e eeuw.

Hieronder is een voorbeeld nagetekend van Johan Stab.
In de eerste figuur zijn de zonnetijd-uren en de Babylonische en Italiaanse uren te zien.
De antieke uren zijn in de tweede figuur apart getekend om een en ander duidelijker uit te laten komen.
In werkelijkheid zijn beide figuren samengevoegd.

Peter Apian of Petrus Apianus of Peter Bienewietz maakt andere uurplaatjes, maar ook met een conversiegrafiek.
In de figuur is een uurplaatje van hem nagetekend zonder de antieke uren.
Daaronder ziet u een foto van een werkelijk uurplaatje.
Opgemerkt wordt dat in het uurplaatje van Apian de antieke uurlijnen anders lopen dan zou moeten.
Apian probeerde daar de planetenuren weer te geven, die anders zijn dan de antieke uren.



Fer de Vries