Artikel van de Maand - februari 2005

Draai alles eens om


Bij alle puntzonnewijzers wordt een schaduwpunt door de zon geprojecteerd op een vlak met daarop een patroon met uurlijnen en datumlijnen.
De plaats van dat schaduwpunt geeft de plaats aan waar de tijd en de datum afgelezen kunnen worden in het zonnewijzerpatroon.

Het kan ook andersom. Een vlak met daarop een patroon met uurlijnen en datumlijnen wordt door de zon geprojecteerd op een vlak waarop alleen een afleespunt aangegeven is.
Op de plaats van het afleespunt in het geprojecteerde zonnewijzerpatroon worden de tijd en de datum aangegeven.

Het vlak met het zonnewijzerpatroon kan b.v. op een raam zitten. Het afleespunt kan dan op de vensterbank liggen, of misschien zelfs op de vloer.


Zuid-oost en zuid-west wijzer voor 40 graden noorderbreedte.


In het hier getoonde plaatje van een model is dit principe toegepast op een combinatie van een zuidoost- en zuidwest-wijzer.
Het afleespunt ligt op het horizontale basisvlak: het is bijna half drie en het zal eind augustus of midden april zijn.
Dit type zonnewijzer is binnen De Zonnewijzerkring voor het eerst gepresenteerd in 1984 door ons lid Thibaud Taudin Chabot.
Een uitslag van de zonnewijzer vindt u in de figuur hieronder zoals gepubliceerd is in Compendium, het blad van de NASS, 1994, vol. 1 nr. 3 .

Zuidoost- en zuidwest-wijzer voor 40 graden noorderbreedte.


Thibaud Taudin Chabot