Artikel van de Maand - november 2004

Zonnewijzerliniaal


Even snel een zonnewijzer tekenen?
Maak gebruik van een zonnewijzerliniaal.
In de 17e eeuw kende met dit al.

Opslaan van deze afbeelding geeft een groter beeld.


Teken een XII-uur lijn en haaks daarop de twee VI-uur lijnen.
Zet aan weerszijden op de VI - VI lijn met de breedteschaal de gewenste breedte uit.
Leg de urenschaal vanuit de verkregen punten met het XII-uur punt naar de middaglijn.
Teken de punten voor de nodige uurlijnen af.

Hieronder is de constructie voor een horizontale zonnewijzer op een breedtegraad van 40 graden noord uitgevoerd.
Voor dezelfde zonnewijzer op het zuidelijk halfrond worden alleen de linialen verwisseld.


Fer de Vries