Artikel van de Maand - juni 2003

Hoe tellen we de uren?


Gewoon, 24 uren in een etmaal.
Het klinkt eenvoudig, maar in ons dagelijks leven maken we er twee systemen van.

Het eerste systeem telt van 00:00 uur tot 24:00 uur en het nulpunt ligt bij middernacht.
Vooral in de reiswereld van trein, bus, boot en vliegtuig wordt dit systeem gebruikt en we weten het zonder enige aarzeling toe te passen.

Maar daarnaast kennen we ook nog een telling in een systeem van tweemaal 12 uren.
Om onderscheid te maken tussen een uur in de ochtend of een uur in de middag vermelden we dan de toevoeging v.m. (voormiddag) of n.m. (namiddag).
Gevoelsmatig liggen de nulpunten van deze telling bij 12:00 middernacht en 12:00 uur middag, maar de werkelijke overgang van de telling vindt telkens plaats om 1:00 uur.
We tellen immers zoals in de tabel hieronder is weergegeven. Bij 12 uur tellen we gewoon door, pas bij 1 uur beginnen we opnieuw. De "nulpunten" liggen dus bij 01:00 uur.
In de tabel hieronder ziet u hoe de wisselingen verlopen van voormiddag naar namiddag.
Dezelfde tabel is ook geldig bij de overgang in de nacht als u de aanduidingen v.m. en n.m. verwisselt.

Ondanks het feit dat we met de telling pas overgaan om 01:00 uur worden de toevoegingen voormiddag en namiddag wel gewisseld om 12:00 uur.
En toch weten we ook dit vreemde systeem in ons dagelijkse leven feilloos toe te passen.


Fer de Vries