Artikel van de Maand - april 2003

Hoe heten al die ringen?


In de figuur hieronder is een Armillosfeer oftewel een Sphaera Armillaris Gnomonica op het noordelijk halfrond weergegeven.

Maar hoe heten nu al die ringen die we daarin zien?
De benamingen daarvoor worden op deze pagina vermeld.
Bedenk dat met nr. 13 de oost-west lopende ring door de polen wordt bedoeld en niet de stijl of polos.
Ook zullen niet alle ringen altijd voorkomen.

 1. Polus Arcticus
 2. Circulus Arcticus
 3. Tropicus Cancri
 4. Linea Equinoctiorum
 5. Tropicus Capricorni
 6. ircuClus Antarcticus
 7. Polus Antarcticus
 8,9. Ecliptica of Zodiacus
10. Circulus Horizontalis
11. Primus Verticalis
12. Meridianus of Colorus Solstitiorum
13. Colorus Aequinoctiorum


Fer de Vries