[English below]

Hans de Rijk overleden

Helaas is Hans de Rijk, mede-oprichter en erelid van de Zonnewijzerkring, op 23 november 2021 overleden, op 95 jarige leeftijd. Hij was vele jaren bestuurslid van de Kring en schreef ca. 150 artikelen in ons Bulletin. Daaronder waren belangrijke bijdragen, zoals de phi-vrije zonnewijzer en de familie van de equatorprojectie-zonnewijzers. Een speelser resultaat van zijn creativiteit waren ′briefkaartzonnewijzers′, die hij verzon als hij bij de Chinees op zijn bestelling wachtte.

Hans was een popularisator van wiskunde en sterrenkunde en schreef er vele boeken over, onder het pseudonym Bruno Ernst. Zijn lijfspreuk was: "Nescius omnium curiosus sum", ik weet niets maar ben nieuwsgierig naar alles. Zijn nieuwsgierigheid ging gelijk op met zijn streven om anderen dingen uit te leggen. Hij is leraar wiskunde, kosmografie en natuurkunde geweest, begon het wiskundetijdschrift ′Pythagoras′ en het natuurkundetijdschrift ′Archimedes′ voor middelbare scholieren. Hij stichtte de eerste publiekssterrenwacht in Nederland. Hij was ook oprichter van de stichting ′Ars et Mathesis′, waarin kunst en wiskunde elkaar ontmoeten, met het gelijknamige tijdschrift. Hij raakte bevriend met Maurits Escher en schreef verscheidene boeken over hem en zijn werk. Later schreef Hans ook uitgebreid over ′onmogelijke figuren′.

De planetoïde 11245 is naar Hans de Rijk vernoemd.

We hebben een creatieve, inspirerende, gulle, bescheiden en productieve zonnewijzervriend verloren. Met hem eindigt een tijdperk.Hans de Rijk passed away

We regret to inform you that Hans de Rijk, founding member in 1978 and honorary member of the Netherlands′ Sundial Society, passed away on November 23, 2021, at the age of 95. He served in the Board of the Society for many years and wrote some 150 articles in its Bulletin. Among these were important contributions, such as a latitude independent sundial, and the family of equator projection dials. A more playful result of his creativity were ′postcard dials′, which he used to design while waiting for his Chinese take-away dinner.

Hans was a popularizer of mathematics and astronomy and wrote many books about these subjects, under the pseudonym Bruno Ernst. His motto was: "Nescius omnium curiosus sum", I don′t know anything but I am anxious to know everything. His eagerness to learn was equalled by his striving and ability to teach. He has been a teacher of mathematics and physics, founded the mathematics magazine ′Pythagoras′ and the physics magazine ′Archimedes′, aimed at secondary school students. He founded the first public astronomical observatory in the Netherlands. He also founded the organization ′Ars et mathesis′, where art and mathematics meet, and its magazine with the same name. He became friends with the famous Dutch artist Maurits Cornelis Escher and wrote several books about Escher′s work. Later on, he wrote extensively about impossible figures.

Planetoid 11245 bears his name.

We lost a generous, inspiring, modest and productive diallist and friend.